System ERP

Nowoczesne oprogramowanie informatyczne do zarządzania procesami przedsiębiorstwa.

ERP to system obejmujący całość procesów produkcji i dystrybucji w firmie. Odpowiedzialny jest za integrację wszystkich działań, sprawniejszy przepływ informacji, a także uproszczenie procesów biznesowych. Znajduje coraz szersze zastosowanie nie tylko w dużych przedsiębiorstwach, ale również w firmach produkcyjnych.

Zalety systemu ERP w firmie

Od kilku lat system ERP umożliwia tworzenie serwisów internetowych z dostępem do klientów oraz kontrahentów. Wykorzystanie oprogramowania pozwala producentom zyskać przewagę nad konkurencją. System ERP zapewnia bowiem nie tylko sprawną realizację procesów, ale także automatyzację procesów na wielu obszarach takich jak fakturowanie czy zarządzanie dostawcami, a także śledzenie i zarządzanie numerami partii oraz numerami seryjnymi.

System ERP w firmie produkcyjnej

Nowoczesny system ERP pozwala firmom produkcyjnym na dzielenie się ważnymi danymi i to zarówno z pracownikami, jak i z zewnętrznymi podmiotami – dystrybutorami, sprzedawcami i dostawcami. Nowoczesny system ERP odpowiedzialny jest ponadto za standaryzację procesów biznesowych dla wszystkich członków organizacji, a także wgląd w poszczególne operacje. Pozwala też oszczędzić czas i pieniądze dzięki możliwości zautomatyzowania śledzenia partii i identyfikacji produktów oraz zapewnia lepszą kontrolę nad komponentami i umożliwia skuteczną koordynację kanałów dystrybucji.