Baza wiedzy

Planowanie w excelu wciąż popularne

Wiele firma wciąż korzysta z arkuszy kalkulacyjnych do zarządzania zasobami

Systemy analityczne dla przedsiębiorstw

Aplikacja biznesowa, wchodząca w system ERP, jest doskonałym narzędziem do budowania kart analitycznych z dowolnego miejsca na świecie.

Oprogramowanie do zarządzania zasobami ludzkimi

Z pojęciem HR, czyli human resources, wiąże się zarządzanie pracownikami, motywowanie ich i zwalnianie, a także rekrutacja i szkolenie...

Kierowanie przedsiębiorstwem za pomocą urządzeń mobilnych

Duża ilość systemów komputerowych w firmach zawiera oprogramowanie umożliwiające łączenie wygody urządzeń mobilnych z pracą zdalną. W ten sposób przyspieszyć można odczyt danych i przesyłanie informacji pomiędzy członkami zespołów pracujących w firmie...

Elektroniczne dokumenty

System obiegu dokumentów jest narzędziem informatycznych, który przeżywa prawdziwy renesans. Elektroniczne dokumenty są obecnie tak samo popularne jak poczta email, czy komunikatory sieci społecznych...

Systemy informatyczne dla każdego przedsiębiorstwa

W naprawdę dużych, a nawet międzynarodowych firmach korzystanie z systemów ERP jest wręcz koniecznością...